Hop til hovedindhold

FAQ for dig som flygtning

Her kan du få svar på en række spørgsmål, der gør det lettere at være ny borger og flygtning i Danmark.

Godt at vide for flygtninge

 • Du bliver som flygtning anvist en bolig af kommunen. Du kan risikere at få anvist en midlertidig bolig, hvor du kan bo i en kortere periode, indtil du får anvist en bolig, hvor du kan blive boende, så længe du vil.

  Der betales følgende husleje, der hvor du bor i en kortere periode:

  • Enlige med og uden børn: 2.467 kr.
  • Par uden børn: 4.520 kr.
  • Par med et, to eller tre børn: 4.932 kr.
  • Par med fire eller flere børn: 5.343 kr.
 • Hvis du vil søge om familiesammenføring kan du læse om det på en hjemmeside under Udlændingestyrelsen, kaldet NyiDanmark

  Familiesammenføring (NyiDanmark)

  På hjemmesiden kan du blandt andet få informationer om, hvordan du skal søge om ægtefælle- og familiesammenføring, hvilke dokumenter du skal vedlægge ansøgningen, og hvilke krav du skal opfylde for at søge.

  Borgerservice skal underskrive dit ansøgningsskema

  Rudersdal Kommune skal underskrive dit ansøgningsskema. Du kan kontakte Borgerservice på tlf. 46 11 00 00 for at aftale en tid.

  Kommunen kan desværre ikke hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan kontakte Dansk Flygtningehjælp.

  Spørg Dansk Flygtningehjælp

 • Som flygtning i Danmark skal du underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. Det er en betingelse for at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark.

  Formålet med erklæringen er:

  • at gøre det danske samfunds værdier synlige for dig, og
  • at du bliver bekendt med det danske samfunds forventninger til dig. Blandt andet at du bliver klar over, at du skal gøre en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende borger på lige fod med andre.
 • I Danmark er der gensidig forsørgerpligt. Det vil sige, at du og din ægtefælles indtægter regnes sammen, hvis I fx skal have overgangsydelse eller boligstøtte. Overgangsydelse er en økonomisk hjælp i perioder, hvor du på grund af ledighed eller sygdom ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Boligstøtte er et tilskud til huslejen.

  Har du spørgsmål om overgangsydelse, kan du kontakte Ydelsesområdet i kommunens Borgerservice, tlf.: 46 11 00 00 eller på mail: ydelsesomraadet@rudersdal.dk

  Hvis du vil vide mere om boligstøtte, kan du læse på borger.dk.

  Boligstøtte (borger.dk) 

 • Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og har bestået Prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller en højere prøve i dansk, kan kommunen efter ansøgning yde  danskbonus/dansktillæg.

  Et dansktillæg udbetales som et tillæg til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse på op til 1.652 kr. (sats i 2023) før skat om måneden.

  Et dansktillæg udbetales i seks måneder. Personer, der tidligere har opnået ret til dansktillæg har ikke ret til danskbonus.

  Du skal dog være opmærksom på, at din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse inkl. dansktillæg ikke kan overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

  *En tilsvarende højere prøve i dansk kan fx være folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk. Ordenskarakteren regnes ikke med.

  Uddannelsen kan også tages på VUC i Lyngby.

  VUC Lyngby

  Den højere prøve i dansk kan også være studentereksamen, HF eller højere uddannelse.

  Du skal selv søge om dansktillægget via den digitale selvbetjening, der benyttes til at søge kontanthjælp, og som står på denne side:

  Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

  Du skal vedhæfte dit eksamensbevis, der giver dig ret til at få udbetalt tillægget.

  Hvis der er ganske særlige grunde til, at du ikke kan deltage i danskundervisningen eller bestå danskprøven, kan der være mulighed for at give dispensation. Det er Jobcenteret, der vurderer, om der kan dispenseres. Hvis du får dispensation, vil du kunne få udbetalt dansktillægget.

 • Hvis du bliver syg, kan du blive midlertidigt fritaget for aktiviteter i integrationsprogrammet. Alvorlig sygdom skal altid drøftes med din sagsbehandler.

  I forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakten får du tilbudt en lægeundersøgelse for at finde ud af, om du har eventuelle fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Undersøgelsen vil vise, om du har brug for flere undersøgelser eller behandling. Din læge har pligt til at indkalde en tolk, hvis det er nødvendigt.

  I Danmark skal du selv betale for at gå til tandlæge og for medicin. Du kan dog søge om støtte til de udgifter.

  Søg støtte til enkeltudgifter

 • I Danmark betaler alle skat af deres indtægt. Skatten bliver brugt til sundhed, skoler, veje og mange andre ting. Når du er registreret som skattebetaler, kan du se dine oplysninger hos Skat ved at logge ind på deres hjemmeside:

  Skat.dk

 • Rudersdal Kommune anbefaler, at alle flygtninge i kommunen som et minimum tegner følgende forsikringer:

  • en indboforsikring, herunder en ansvarsforsikring
  • en børneansvarsforsikring, hvis du har børn
  • en ulykkesforsikring.