Hop til hovedindhold

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Har du brug for kontant- eller uddannelseshjælp, eller for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, skal du først melde dig ledig.

Se hvordan du melder dig ledig her:

‌Meld dig ledig‌

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunens kontaktcenter på tlf. 46 11 00 00. 

Herefter skal du søge ydelsen via knappen herunder.

Sådan søger du kontanthjælp

 • Du skal benytte selvbetjeningen her på siden. Når du klikker på den blå knap, kommer du til Borger.dk. Du skal anvende MitID til løsningen.

  Du skal vedhæfte en række dokumenter til ansøgningen. Hvis du ikke vedhæfter alle oplysningerne, når du søger kontanthjælp, kan vi ikke beregne din kontanthjælp.

  Så husk: Ingen papirer, ingen penge.

  Hvis der er dokumenter, du mangler at vedhæfte, skal du eftersende dem indenfor fem dage.

  Du skal sende:

  • Nationalitet- og opholdsforhold

   - Opholdstilladelse/arbejdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger

    
  • Social begivenhed

   - Ophørt arbejde (fyreseddel/opsigelse eller tilladelse til at kontakte arbejdsgiver)

   - Dokumentation for afbrudt eller afsluttet uddannelse samt SU oversigt

   - Dokumentation for ophørt understøttelse fra A-kasse eller sygedagpenge

    
  • Indtægts- og formueforhold

   - Kontooversigt (engagementsoversigt) fra dags dato fra din bank

   - Kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti fra din bank

   - Ægtefælles kontooversigt (engagementsoversigt) fra dags dato

   - Ægtefælles kontoudtog for de sidste tre måneder for alle konti

   - Dokumentation for kapitalpension/pensionsopsparing (hent din pensionsrapport fra www.pensionsinfo.dk)

   - Dokumentation for spærret børneopsparing

   - Dokumentation for anden formue (fx vurdering af værdi af bil fra autoriseret bilforhandler, restgæld i bil, aktier, andre investeringer)

    
  • Boligforhold og særlig støtte

   - Dokumentation for betalte boligudgifter for de sidste 3 måneder (herunder husleje, varme, el, vand, ejendomsskat)
 • Du kan søge kontanthjælp digitalt eller printe og sende ansøgningen med posten. Det vigtigste er, at du udfylder alle felter i ansøgningen. Hvis du ikke har noget at angive i et felt, skal du skrive tallet ”0”.

 • Hvis du skal eftersende manglende dokumenter, skal du sende dem til os med Digital Post, som du kan tilgå via borger.dk. Dokumenterne skal sendes indenfor fem dage efter ansøgning om kontanthjælp.

 • Du kan få hjælp til at søge kontanthjælp i Borgerservice.

  Har du ikke Nem ID eller kan du af andre grunde ikke anvende selvbetjeningen, så skal du bestille tid til at få hjælp i Borgerservice. Ring til 46 11 00 00 for at bestille tid.

  Når du kommer, skal du huske dit pas eller dit kørekort og alle de nødvendige papirer – se hvilke i punktet "Find alle dine papirer frem og søg digitalt" herover.

Satser for kontanthjælp

Hvis du er berettiget til kontanthjælp, afhænger beløbet bl.a. af din alder, og om du har forsørgerpligt. Du kan se de forskellige takster på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Satser for kontanthjælp (Beskæftigelsesministeriet)

Særlige forhold ifm. kontanthjælp

 • Det er meget vigtigt, at du får afklaret, hvad din arbejdsgiver mener, hvis hun/han siger, at du ikke skal komme på arbejde.

  • Hvis du er blevet hjemsendt i en periode uden at blive fyret, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt stadig betale dig løn.
  • Hvis du er blevet fyret, skal du have løn i henhold til det opsigelsesvarsel, der står i din kontrakt. Derefter kan du få dagpenge eller kontanthjælp, indtil du bliver ansat igen.

  Er du blevet hjemsendt uden løn med udgangspunkt i din overenskomst?

  Nogle overenskomster har regler om, at ansatte i særlige tilfælde kan sendes hjem uden løn i en kortere periode. Hvis du er i tvivl om, om det er tilfældet med din overenskomst, skal du kontakte din fagforening.

  Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er blevet hjemsendt uden løn efter din overenskomst:

  • Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du søge om dagpenge. Det gør du hos din a-kasse.
  • Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller andre ydelser. Se vejledningen ovenfor.
 • Hvis du er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud, skal du som udgangspunkt følge arbejdspladsens retningslinjer. Hvis du ikke ønsker at blive på arbejdspladsen eller har spørgsmål, så kan du kontakte Jobcenteret på telefon 4611 0000.

Andre regler

 • 225-timersreglen er et krav om, at du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du fortsat skal kunne modtage fuld uddannelseshjælp, fuld kontanthjælp eller fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Indhold hentet fra borger.dk

 • Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

  • uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • særlig støtte
  • boligstøtte. Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

  Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’.

  Indhold hentet fra borger.dk