Hop til hovedindhold

Ambulant genoptræning

Vores tilbud om ambulant genoptræning gælder for dig, som efter endt hospitalsindlæggelse har behov for at genvinde dit funktionsniveau og som ikke har behov for støtte døgnet rundt.

Ambulant genoptræning

 • Du har mulighed for ambulant genoptræning, hvis du er over 15 år, og hospitalets læger vurderer, at du har brug for det efter din hospitalsindlæggelse.

  Det er lægen på hospitalet som laver en henvisning - en genoptræningsplan - til træning og rehabilitering på hospitalet eller i kommunen. Genoptræningsplanen bliver automatisk sendt elektronisk til genoptræningscentret, og du får en kopi i hånden ved udskrivelse.

  Kontakt hospitalet, hvis du mener, at du har behov for genoptræning og rehabilitering, og du ikke har fået en plan med hjem. 

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet, bliver du kontaktet af en medarbejder fra Center for Sundhed og Træning eller får et brev i din E-boks. 

 • Du kan forvente at kunne begynde senest 7 hverdage efter du har modtaget genoptræningsplanen. Din genoptræning foregår på en af kommunens genoptræningscentre afhængig af hvilken genoptræning du skal i gang med. Hvis vi ikke kan tilbyde dig genoptræning inden for 7 hverdage, har du mulighed for at vælge en anden leverandør. Læs mere om denne ordning på linket nedenfor:

  Fritvalgsordning

 • Holdtræning

  De fleste af vores genoptræningsforløb foregår som holdtræning, som er målrettet den diagnose eller problemstilling, som lægen på hospitalet har henvist dig med. 

  På flere områder er der undervisning tilknyttet træningen. Undervisningen foregår også på hold og handler om din diagnose eller anden problemstilling samt generel information om det sunde og aktive hverdagsliv. 

  På alle holdene er det fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsrådgivere og/eller diætister, der tilrettelægger og varetager træningen og undervisningen.

  Individuel træning

  I helt særlige tilfælde kan du få individuel træning, hvis du ikke er i stand til at deltage i holdtræning. Træningen kan også foregå som selvtræning på genoptræningscentret eller hjemme hos dig selv med et træningsprogram, som er lavet i samarbejde med din træner.

  Træning i eget hjem

  Din genoptræning kan i helt særlige tilfælde foregå i dit eget hjem, hvis du er for svækket til at klare transporten til og fra genoptræningscentret. I dette tilfælde kan en terapeut komme hjem og træne med dig. Sammen vurderer I, om du eventuelt er klar til at træne videre på genoptræningscentret eller om hele dit forløb skal foregå hjemme hos dig selv.

  Varighed

  Genoptræning er træning i en tidsbegrænset periode mod et konkret mål. Alle forløb er udviklet og tilrettelagt i samarbejde med dig og derfor tilpasses forløbenes længde til dine behov.

 • Du har mulighed for at træne i en anden kommune end den, du bor i. Hvis du ønsker at træne i en anden kommune, skal du først rette henvendelse til den kommune, hvor du ønsker at træne. Den valgte kommune kan afvise at modtage dig, hvis den ikke har tilstrækkelig kapacitet.

  Hvis du ønsker at træne i en anden kommune, og den valgte kommune har kapacitet til at modtage dig, skal du give besked til dit genoptræningscenter i Rudersdal Kommune. Se kontaktoplysninger til genoptræningscentrene på vores side:

  Genoptræningscentre

 • Når du kommer til træning skal du have tøj på, som du kan bevæge dig i, og du skal medbringe indendørssko og gerne et håndklæde. Skal du træne i varmtvandsbassin skal du medbringe badetøj, badesko og håndklæde.

  Vi anbefaler, at du tager en drikkedunk med vand med, hvis du bliver tørstig, imens vi træner. Det kan også være rart at have en lille mad og drik med til efter træningen.

 • Hvis du har en genoptræningsplan og har fået et genoptræningsforløb, så er træning og kørsel til træning gratis. Du skal kontakte dit genoptræningscenter, hvis du ikke kan transportere dig selv for at lave en aftale om kørsel. Se kontaktoplysninger til genoptræningscentrene på vores side:

  Genoptræningscentre

  Hvis du kører i egen bil er det muligt at parkere ved indgangen til genoptræningscentret.

 • For at opnå effekt af træningen er det vigtigt, at den foregår kontinuerligt og i et sammenhængende forløb. Alle forløb er udviklet og tilrettelagt efter dette, og det bør derfor være undtagelsen at melde afbud. Ved gentagne udeblivelser fra træningen vil dit forløb blive lukket.

  Hvis du har behov for at melde afbud, beder vi dig gøre det hurtigst muligt ved at ringe til dit genoptræningscenter.

  Hegnsgården

  Tlf.: 46 11 51 20

  Daglig telefontid på hverdage er fra kl. 08:00-13:00.

  Skovbrynet

  Tlf.: 46 11 20 40

  Daglig telefontid på hverdage er fra kl. 08:00-13:00.

  Teglporten

  Tlf.: 46 11 39 60

  Daglig telefontid på hverdage er fra kl. 08:00-13:00.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Din praktiserende læge kan henvise dig til vederlagsfri (gratis) fysioterapi, hvis du har en sygdom, som står på diagnoselisten, der giver adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning på nedenstående link:

Palliativ fysioterapi

Du har mulighed for smertelindrende palliativ fysioterapi, hvis du har en læges vurdering af, at behandling med henblik på helbredelse ikke er muligt, og du har behov for lindrende fysioterapi. Målet med fysioterapibehandlingen er således at forebygge og lindre din lidelse.

Din læge skal udfærdige en terminalerklæring og sende den til Sundhed og Forebyggelse. Herefter sender vi svar på, om du kan modtage palliativ fysioterapi.

Palliativ fysioterapi i eget hjem

Du har mulighed for at modtage palliativ fysioterapi i dit eget hjem. Når du har fået tilsagn om palliativ fysioterapi, kan du bestille en autoriseret fysioterapeut med et registreret ydernummer og overenskomst med sygesikringen. 

Vi dækker din andel af udgifterne, som ikke dækkes efter anden lovgivning.