Hop til hovedindhold

Rudersdal styrker mangfoldigheden af arter

Rudersdal Kommune gør en stor indsats for at styrke biodiversiteten med en række tiltag i parker og andre grønne områder samt i de mange smukke blomstrende vejkanter.

At styrke den truede biodiversitet er et af de helt centrale indsatsområder for Rudersdal Kommune. Vi arbejder på mange fronter for at øge mangfoldigheden af arter og styrke bæredygtigheden i vores naturpleje.

Se vores temaside:

Et vigtigt område er vores mange smukke parker. Se hvordan vi gør her.

Blåfugl fra Malmmosen

Mere vildskab i vejkanterne

I Rudersdal vil vi gerne have en mangfoldighed af planter og dyr i kommunens vejrabatter. Samtidig ønsker vi at gøre vejkanterne blomsterrige, smukke og mere oplevelsesrige som et led i kommunens strategi for smukke grønne veje.

Siden 2016 har vi derfor samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om udviklingen af den optimale drift af kommunens vejkanter.

Samarbejde om vilde vejkanter

 • I Rudersdal vil vi gerne have en mangfoldighed af planter og dyr i kommunens vejrabatter. Samtidig ønsker vi at gøre vejkanterne blomsterrige, smukke og mere oplevelsesrige som et led i kommunens strategi for smukke grønne veje.

  Siden 2016 har vi derfor samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om udviklingen af den optimale drift af kommunens vejkanter.

  Optælling af flora og fauna efter nye plejemetoder på Attemosevej

  På Attemosevej er der i perioden 2017-2021 gennemført forsøg med forskellige former for pleje, og DN har ved optælling af flora og fauna fulgt udviklingen i vejkanternes biodiversitet tæt. På nogle lokaliteter er antallet af plantearter i perioden forøget med op til 45 pct., og antallet af de for vejkanter karakteristiske overdrevsarter er øget med op til 40 pct.

  Som følge af en mere blomsterrig vejkant er der registeret flere insekter.

  Forsøgene på Attemosevej har vist, at vejkanternes biodiversitet kan øges betydeligt ved pleje i form af én slåning i forsommeren og én slåning i efteråret. Efter slåning skal høslættet fjernes, så lys og varme kan nå jordbunden, og næringsindholdet langsomt trækkes ud af jorden.

 • På baggrund af vores erfaringer blev der i september 2021 udarbejdet en plan for øget biodiversitet i kommunens vejkanter. Planen er baseret på den nye plejeform og prioriterer 16 vejstrækninger, hvor vejkanterne har en høj biodiversitet eller kan udvikle det gennem den nye pleje. I planen beskrives de 16 vejkanters beliggenhed og særlige karakteristika.

  Planen lægger op til en pleje ved to slåninger årligt med opsamling af høslæt. Slåning i forsommeren kan lokalt erstattes af afbrænding, hvis det vurderes fordelagtigt, f.eks. på tørre skråninger. Af planen fremgår også muligheden for at foretage en aktiv såning af vilde urter for at ”booste” vejkanters biodiversitet.

  Se DR-klip fra 2019 om omlægningen fra græsrabatter til etablering af næringsfattigt kalkholdigt grus med hjemmehørende blomster og urter.

  Kommune river græs op med rode: Vil have mere biodiversitet i grøftekanten

  ‌Se Rundforbivejs vilde vejkanter to år efter projektets start‌: