Hop til hovedindhold

Hus- og grundejer i kommunen

På denne side er samlet links til en række informationer, du kan bruge som hus- og grundejer i Rudersdal Kommune. Du kan bl.a. læse om, hvilke rammer der gælder for beskæring af beplantning og renholdelse af veje.

Deklarationsprojektet

 • Rudersdal Kommune er i gang med at slette alle lokalplaner og byplanvedtægter i Tingbogen. Det sker som led i en forenkling af de digitale registreringer. Alle servitutter, som er nævnt aflyst i lokalplaner, slettes også fra Tingbogen.

  Formålet er at skabe større klarhed over, hvad der gælder for den enkelte ejendom i Rudersdal Kommune.

  Sletning af lokalplaner og byplanvedtægter i Tingbogen har ingen indflydelse på hvilke lokalplaner, der er gældende på den enkelte ejendom.

  Siden 2006 har det ikke været et krav, at nye planer tinglyses på den enkelte ejendom. Lokalplaner vedtaget før dette tidspunkt er, som regel, tinglyst på den enkelte ejendom. I visse tilfælde er lokalplanen aflyst af nyere planer, men ikke aflyst i Tingbogen. Det skaber usikkerhed om det gældende plangrundlag.

  Alle planer herunder kommuneplaner, lokalplaner og landzonetilladelser mv. skal indberettes til, og er tilgængelige via, Plandata.dk. Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark, hvor landets kommuner indberetter lokalplaner, kommuneplaner, landzonetilladelser mv., se link herunder. 

  Det er også muligt at finde lokalplaner og en række andre oplysninger via kortløsningen på kommunens hjemmeside, se link herunder. 

  For spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til Byplan.

  byplan@rudersdal.dk.

  Plandata.dk

  ‌Det digitale kommunekort‌

Hvad gælder for min grund?

Her kan du fremsøge forskellige oplysninger vedrørende din grund såsom gældende lokalplan, hvilken grundejerforening din ejendom hører under, om din ejendom er omfattet af beskyttelseslinjer mv. 

Indtast adresse og husnummer i feltet nedenfor.

For at få oplysninger fra underpunkt, fx kloakeringstype, skal du klikke på teksten som så foldes ud med oplysninger.