Hop til hovedindhold

Plejecentre

Rudersdal Kommune har otte plejecentre fordelt i kommunen, herunder særlige enheder for borgere med en demenssygdom. Derudover er der i kommunen et selvejende plejecenter og et friplejecenter.

En plejebolig er en bolig på et plejecenter, hvor der er ansat personale til at pleje dig hele døgnet. Der er i overvejende grad tale om lejeboliger, der er administreret af et almennyttigt boligselskab. 

Du er altid velkommen til at besøge plejecentrene og bofællesskaberne efter forudgående aftale med lederen af plejecentret.

Plejecentre

Øvrige plejecentre

 • Du har frit valg til plejecentre og du kan på det nedenstående link få et overblik over godkendte plejecentre i Danmark:

  Plejehjemsoversigt​

  Du finder information om Fribo Holte i det følgende link:

  Fribo Holte

Til fritidsjobbere

 • I opstartsperioden vil du få en masse informationer både om tavshedspligt, påklædning og hygiejne. Du får selvfølgelig også en rundvisning.

  Vi har mange beboere, der lider af demens. Vi gør derfor ekstra meget ud af at fortælle dig om demens. Derudover er du altid velkommen til at spørge dem, du arbejder sammen med.

 • Dine arbejdsopgaver vil typisk bestå i at skabe hygge og aktivitet om eftermiddagen. Det kan være aktiviteter som gåture med beboerne og snakke. Det kan også være I samles om at spille et spil eller synger en sang. Nogle gange kan der være behov for at gå praktisk til hånde med fx opvask og borddækning.

  Det vigtigste er, at ”aktiviteten” tager udgangspunkt i det, som beboerne gerne vil.

 • Arbejdstiden tilpasses selvfølgelig din skole, og du aftaler din arbejdstid med din nærmeste leder eller en vagtplanlægger på plejecentret.
  Arbejdstiden på skoledage er højst to timer om dagen og ligger typisk i tidsrummet kl. 16 – 18 to eftermiddage om ugen.

  Der gælder særlige regler for arbejdstidens omfang for unge under 18 år, det kan du læse mere om i dit ansættelsesbrev.

 • Løn

  Du skal oprette en NemKonto, MitID og e-boks, da din løn indsættes på din NemKonto, og du modtager dine lønsedler digital i e-boks.

  Lønnen udbetales månedsvis bagud, og beregnes fra d. 16. i måneden til den 15. i den efterfølgende måned. Timelønnen er (juni 2023):

  • Unge i alderen 14 – 15 år aflønnes med 64,34 kr. i timen.
  • Unge i alderen 15 – 17 år aflønnes med 78,43 kr. i timen
  • Evt. aften og weekendtillæg udgør 15,69 kr. pr. time

  Straffeattest

  Som arbejdsgiver skal vi indhente straffeattest før din ansættelse, til det skal du bruge MitID og være tilmeldt digital post.

 • Vi har pligt til at fortælle dine forældre, at du er ansat hos os, dine arbejdstider, og hvilken slags arbejde du skal udføre. Typisk vil afdelingslederen ringe til dine forældre. Dine forældre skal derfor underskrive din ansættelseskontrakt, og denne skal du hurtigst mulig returnere til afdelingslederen. 

 • Sygdom

  Hvis du er syg, skal du ringe til afdelingslederen og melde dig syg.

  Opsigelse

  Det gensidige opsigelsesvarsel er 7 kalenderdage.

  Der vil typisk være en afslutningsaftale, når du stopper hos os.

  Kommunikation

  Du aftaler med plejecentret, hvordan I får fat i hinanden, fx om det er via opkald, sms eller e-mails.